Profil

Globe Systems blev etableret tilbage i 1999 og vi har siden da udviklet og solgt kommunikationsudstyr til Danske virksomheder.

Vi er specialister i Headsets, møderumsløsninger og dikteringsudstyr. Vores primære kundegruppe findes blandt de 1.000 største virksomheder/stat/kommuner, hvor vores markedsandel inden for headsetløsninger ligger på +35% – målt på både kunder og omsætning.

Globe Systems A/S har en årlig omsætning på et 3-cifret millionbeløb og har selskab i Norge, Sverige og Finland, hvorigennem vi leverer og servicerer en del danske virksomheders nordiske filialer og datterselskaber i de respektive lande.

Globe Systems A/S har været Gazelle virksomhed adskillige gange og senest Succes Virksomhed i 2019 (SparNord/BDO). Vi har i løbet af de seneste år modtaget en række performance og excellence priser på dansk, nordisk og europæisk niveau fra Jabra, Plantronics og Poly.

Vi er Danmarks multibrand headsetspecialist med adskillige certificeringer hos Jabra, Poly (Plantronics & Polycom), Epos (Sennheiser), Logitech, Bose, Philips og Olympus.

Hvad anerkendes vi for?

Vi anbefales qua vores uvildige og professionelle tilgang til vores brede produktudvalg, vores konkurrenceevne på pris/levering, vores service, faglige kompetencer, tværfaglige partnerskaber og troværdighed & moral.

Kundereferencer

Kontakt os for kundereferencer, hvis I ønsker dialog med/anbefaling fra vores kunder inden for samtlige brancher/ segmenter i Danmark.

Globe Systems har opbygget flere selvstændige datterselskaber siden 2008:

Interne værdier

Nedenstående værdisæt er at betragte som en referenceramme for både ledelse og medarbejdere i Globe Systems og datterselskaber. Værdierne udtrykker de gensidige rettigheder og forpligtelser, vi har overfor hinanden i organisationen. Formålet med værdierne er dels at gøre det klart, hvordan vi ønsker at omgås hinanden i dagligdagen, og dels at gøre alle i virksomheden bevidste om, at vores måde at agere på er afgørende for, hvordan Globe Systems udvikler sig på længere sigt. Derfor skal alle medarbejdere i Globe Systems forholde sig til og agere under hensyntagen til nedenstående værdier. Det gælder både i den daglige drift, og når man bærer de langsigtede briller.

Værdier er nærmest per definition subjektive, og derfor må de nødvendigvis præciseres med mere end et isoleret begreb. Hvis et værdisæt er til fri fortolkning, så kan det i bedste fald bruges til at slå hinanden i hovedet med, og i værste fald gøre mere skade end gavn. Nedenfor er de gældende værdier i Globe Systems listet, og der er redegjort for den betydning, der knytter sig til dem:

Ambitiøs
I Globe Systems er vi ambitiøse og sætter udfordrende og attraktive mål for virksomheden og vores ansatte. Vi tror på at motivation og glæde opnås, når vi skaber og præsterer noget ekstraordinært. Det gælder både for vores forretning og den enkeltes personliges udvikling. Vores ambitioner repræsenterer brændstoffet til drivkraften i Globe Systems og skal tydligt kunne mærkes i måden, hvorpå vi tilgår vores opgaver.

Frihed under ansvar
I Globe Systems er der frihed under ansvar i jobbet. Der er frihed og fleksibilitet til selvstændigt at disponere sin tid i forhold til de opgaver jobbet indbefatter. Vi ønsker ikke, at tilrettelægge den enkelte medarbejders job i mindste detalje. Målet er frihed til selv at planlægge og udføre sit job under hensyn til de gensidige forpligtelser, aftaler og vilkår, organisationen er bundet op på.

Friheden kan ikke fungere uden den enkelte tager et personligt ansvar for sit job. Kolleger, Kunder og øvrige relationer er afhængige af, at vi sammen og hver for sig er vores ansvar bevidst. Det er det personlige ansvar, der binder organisationen sammen, og sikrer at aftaler overholdes. Det har en konsekvens internt og eksternt – for kolleger og for kunder – når en opgave ikke løftes. Derfor er det nødvendigt, at vi påtager os et ansvar for vores job og de processer, det indebærer. Er en opgave forstået og accepteret, så må omverdenen kunne stole på, at den løses.

Fællesskab
Vi er afhængige af dialog, kommunikation og kontakt mellem medarbejdere. Heraf opstår behovet for fællesskab – socialt og fagligt. Fællesskab er en forudsætning for at bringe viden i spil om branchen, kunder og produkter. Uden et fællesskab, der binder os sammen mister vi kontakten til hinanden og vores organisatoriske identitet vil blive svagere. Fællesskab er en forudsætning for en deltagende adfærd, der gør alle medarbejdere fortrolige med, hvad vi kan og hvad vi ikke kan. Vi tror desuden på, at fællesskab er et grundvilkår, der gør det sjovere og mere trygt at være ansat i Globe Systems.

Åbne og troværdige
Vi kommunikerer åbent og direkte såvel internt som eksternt. Ærlig og ligefrem kommunikation reducerer risikoen for misforståelser og tillid er betinget af, at vi kan stole på hinanden ligesom vi er afhængige af, at vores kunder har tiltro til det, vi siger og gør. Vi opfører os ordentligt i markedet og ønsker at fremstå troværdige i vores rådgivning og dialog med både kunder og samarbejdspartnere.