Salgs- og leveringsbetingelser

Disse standard salgs- og leveringsbetingelser (aftalen) gælder for køb af produkter og/eller tjenester og support (produkter) fra Globe Systems A/S. Ved accept af levering af produktet, accepteres betingelserne i denne aftale. Denne aftale gælder, medmindre der indgået en særskilt aftale med Globe Systems A/S, hvoraf det fremgår, at et eller flere standardvilkår fraviges.

Bestilling af varer
Varer kan bestilles hos Globe Systems A/S via fax, tlf. eller e-mail (service@globesystems.dk). En ordre kan annulleres af Globe Systems A/S, efter Globe Systems A/S’ eget skøn.

Priser
Priser, specifikationer, leveringstider og vilkår, der fremgår af tilbud, prislister eller på forespørgsel kan ændres uden forudgående varsel, og må ikke overdrage til 3. part og gælder kun for fremtidige køb fra Globe Systems A/S.
Globe Systems A/S er ikke ansvarlig for fejlagtige prisfastsættelser, typografiske fejl eller udeladelser, som konsekvens af misbrug af Globe Systems A/S materiale (herunder websites).
Alle priser er ab lager og ekskl. moms og forsendelsesomkostninger. I priserne indgår ikke evt. rådgivning, opsætning, installation, support og håndtering, der ligger ud over producentens garanti.
Priser, produkter, produktsammensætning, bundling og valutakurser kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Levering
Ved køb af produkter hos Globe Systems A/S er Globe Systems A/S’ standard salgs- og leveringsbetingelser gældende. Leveringstiden er normalt 1-3 dage. Visse produkter og tilbehør/komponenter fra vores leverandører kan være forsinkede. Globe Systems A/S er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge heraf. Leveringstid er derfor altid en estimeret leveringstid. Globe Systems A/S fraskriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering.
Manualer til Globe Systems A/S’ produkter forekommer ofte på engelsk og køber kan ikke rette krav mod Globe Systems A/S om, at disse skal være tilgængelige på andre sprog. Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i produkternes specifikationer og sammensætning.

Forsendelse
Pakkeforsendelse foretages med en af Globe Systems A/S valgt logistikleverandør indenfor Danmarks grænser. Ved forsendelser fra Globe Systems A/S opkræves et forsendelsesgebyr (fragt). Forsendelse af pakker (på indtil 5 kg) tillægges fragt som standard på 55,- kr. Ved forsendelser over 5 kg. vil prisen afhænge af forsendelsesform og vægt. Faktura sendes standard som pdf-fil pr. e-mail. Såfremt papirfaktura ønskes, opkræves et fakturagebyr på kr. 50,-. Hvis varen ved modtagelse viser tegn på transportskade, skal køber selv rette henvendelse til transportøren (GLS eller Post Danmark). Globe Systems A/S er ikke ansvarlig for dækning af transportskader. Alle priser er ekskl. moms og gældende fra 1. september 2017. Der tages forbehold for prisændringer uden varsel.
Betalingsbetingelser
Alle leverancer til nye kunder uden betalingshistorik og kreditvurdering sker efter forudbetaling, medmindre kreditaftale er indgået. Globe Systems A/S kan fakturere dele af en ordre separat.

Reklamation og Garanti
Såfremt varen, eller dele deraf, viser sig at være mangelfuld/fejlbehæftet (fabrikations- og materialefejl) har køberen 2 års reklamationsfrist fra fakturadato. Visse produktgrupper kan dog have indskrænket reklamationsfrist jf. producentens garantiprogram. Globe Systems A/S’ reklamationsforpligtelser vil aldrig kunne overstige den af producenten stillede garanti. Reklamation skal meddeles Globe Systems A/S snarest muligt efter varens modtagelse og inden rimelig tid efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. Globe Systems A/S er forpligtet til, indenfor rimelig tid, at afhjælpe manglen.
Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug, samt hvis varen har varet tilsluttet forkert eller med ukorrekt spænding/strømart. Såfremt en reklamation fører til kreditering forbeholder Globe Systems A/S sig ret til, at foretage fradrag for eventuelt manglende emballage eller tilbehør. Såfremt en vare, der er returneret som garantireparation, intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr svarende til 1⁄2 time = 397,50 kr. ekskl. moms plus forsendelsesomkostninger. Denne pris er gældende pr. 1. september 2017 og kan ændres uden varsel.

Service
Der er mulighed for indlevering af varer til reparation hos Globe Systems A/S. For at sikre kortest mulig ekspeditionstid på reparationen, bør følgende procedure følges:

  • Vedlæg kopi af faktura samt udførlig fejlbeskrivelse/årsag til returneringen.
  • Tilhørende kabler, stik, tilbehør, manualer og software skal altid følge produktet.
  • Send varen i egnet og holdbar emballage (f.eks. antistatisk pose)
  • Send varen til Globe Systems A/S, Pi 2 – Søften, 8382 Hinnerup

I tilfælde af fejl ved varen, som hører ind under den 2-årige reklamation, returnerer Globe Systems A/S varen uden forsendelsesomkostninger for køber. Reparation af varer uden for garanti faktureres med Producenternes til enhver tid gældende vejledende priser ekskl. moms.

Tabsrisici
Produkter og varer skal returneres til Globe Systems A/S i original emballage. Kunden er selv ansvarlig for risiko for tab, forsendelse og håndteringsgebyrer for returnering eller udskiftning af produktet. Hvis du undlader at følge Globe Systems A/S’ instruktioner i forbindelse med returnering, er Globe Systems A/S ikke ansvarlig for tab eller, beskadigelse af produktet.

Returret og kreditering
Globe Systems A/S tager kun varer retur efter forudgående aftale og returvarer skal altid forsynes med fejlbeskrivelse. Ved kreditering, der skyldes fortrydelse og som ikke kan relateres til produktets manglende funktionalitet, gælder følgende: 

Antal dage fra fakturadato, 1 – 30 dage:       Der krediteres 100%
Antal dage fra fakturadato, 31 – 60 dage:     Der krediteres 50%
Antal dage fra fakturadato, > 60 dage:         Tages ej retur
Varen mangelfuld:                                            Tages ej retur (uanset fakturadato)

Omkostninger til tilbagelevering af varen til Globe Systems A/S påhviler kunden.
Software og bestillingsvarer tages ikke retur. Forsendelsesomkostninger krediteres ikke.

Ansvarsbegrænsning
I det omfang Globe Systems A/S i henhold til lov om produktansvar kan gøres ansvarlig overfor køberen, er Globe Systems A/S’ ansvar begrænset til produktansvaret, og omfatter således ikke ansvar for sen produktleverance, eventuelt tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab eller for tabte eller ødelagte data eller software, eller levering af service og support. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af denne aftale, er Globe Systems A/S ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader, særlige og indirekte skader. Globe Systems A/S påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. Globe Systems A/S er ikke ansvarlig for nogen skadeserstatning, der overstiger fakturabeløbet for det/de pågældende produkt(er).

 Download salgs- og leveringsbetingelser som PDF her